Impressum

 

Uhelszky Tamás

Telefonszám: 06 20 377-3530

Adószám: 67960626-1-29

 

Uhelszky Angéla

Telefonszám: 06 20 495-3848

Adószám: 69319789-1-29


E-mail cím: info@szinespillanat.hu

 


 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk! Az adatok gyűjtése csak olyan mértékű amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges!

 

Minden esetben csupán a célunk szempontjából legfontosabb adatokat gyűjtjük és kezeljük!

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról. Az adatokat célhoz rendelten kezeljük. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik és az adatkezelés szükségtelenné válik a kezelt adatokat töröljük.

 

(Uhelszky Tamás, telefonszám: 06 20 377-3530, e-mail: uhelszkytamas@gmail.com a továbbiakban: Szolgáltató és adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §  (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal használóval, valamint a fotó és videó szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekkel, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Fotós és Videós tevékenység végzése

 

Az adatgyűjtés ténye: Uhelszky Tamás fotó és videó tevékenységet végez. Ezen tevékenység során vele kapcsolatba kerülő érintettek adatait kezeli. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Kezelt adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik és az adatkezelés szükségtelenné válik a kezelt adatok törlésre kerülnek.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását, információt az adatkezelésről az alábbi módokon tudja érintett

kezdeményezni: email útján uhelszkytamas@gmail.com, vagy telefonon a 06 20 377 3530 számon.

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemzőszolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway,Mountain View, CA 94043, USA; „Google“)

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookiek telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

A Google Analytics alkalmazása

 

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A cookik tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja.

 

Közösségi oldalak

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google + /Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldalegyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Adatbiztonság

 

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket amik az adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek: jelszóval védett adminisztrációs rendszerek valamint a dokumentumok zárt helyen való tárolása. 

 

  Az érintettek jogai

 

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adataiért.

 A tájékoztató elkészítésének alapjául szolgált a 2011 évi CXII. törvény–az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály.

 

Készítette: Uhelszky Tamás. Hajdúszoboszló. 2018.05.15.

Szeretnéd igénybe venni szolgáltatásunkat? Kérj ingyenes árajánlatot!


Tetejére